کد خبر52   حضور شرکت پرداس انرژی در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ
تاریخ         
لینک مرجع