کد خبر51   حضور شرکت مهندسی و ساخت پرداس انرژی در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تله کام
تاریخ         
لینک مرجع